Sabtu, September 06, 2008

LUDAH ORTU ZAYTUN
ATHIAN ALI ANDA AKAN MENUAINYA DI HARI AKHIR SAYA AKAN TUNTUT ANDA DIMANA ANDA TELAH MENGHANCURKAN HARAPAN SAYA SEBAGAI ORANG TUA MURID YANG BERSEKOLAH DI MA'HAD ALZAYTUN DAN SAYA ANGGAP TIDAK ADA SATU LEMBAGA PENDIDIKAN SATUPUN DI INDONESIA INI YANG BETUL-BETUL MENGGABUNGKAN ANTARA AQIDAH DAN PENDIDIKAN SEPERTI HALNYA DI MA'HAD ALZAYTUN ANDA MUNGKIN WALAUPUN USTAD TAPI MASIH DANGKAL DALAM HAL PEMIKIRAN SECARA KESELURUHAN DALAM HAL PENGEJAWANTAHAN NILAI IMAN SEHINGGA ANDA BAGAIKAN ANJING DAN BABI YANG MENJULURKAN LIDAHNYA KESANA SINI AGAR DIDENGAR UNTUK MENGHANCURKAN NILAI-NILAI KEISLAMAN YANG DITERAPKAN DI MA'HAD ALZAYTUN, ALHAMDULLILAH SETELAH ANAK SAYA BERSEKOLAH DISANA SAYA MENDAPATKAN HARAPAN YANG BESAR DENGAN KEMANDIRIANNYA DAN HORMAT KEPADA ORANGTUA
SAMPAI BERJUMPA DILAIN WAKTU SEANDAINYA SAYA BERTEMU DENGAN ANDA MUNGKIN SAYA YANG PERTAMA KALI AKAN MELUDAHI ANDA. USTADZ GENDENGLUDA

Erwan supriyadi - jeda@yahoo.com