Senin, Januari 10, 2005

Kesesatan Al-Zaytun ?

LPPI Mengkafirkan Pihak lain

Lembaga yang mempunyai nama mentereng ini memang jadi riak kecil akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan bukunya yang mutakhir yang membahas “Kesesatan Al-Zaytun”. Lembaga ini juga mengklaim membidangi masalah-masalah yang berhubungan dengan aliran sesat.
Dalam mensikapi masalah ini sebagaimana saya katakan di muka janganlah dianggap sebagai suatu persoalan serius. Saya kira wajar adanya seorang pemeluk Islam aliran tertentu sangat fanatik dan mengklaim alirannya yang paling benar dan aliran lain salah atau kafir.

Jadi sekali lagi janganlah dianggap sebagai suatu hal serius bila suatu aliran misalnya Shiah, LDII, Salafy, atau Ahmadiyah mengklaim alirannya yang paling benar
dan di luar itu salah atau kafir. Sebaliknya juga jangan dianggap serius pula bila LPPI menganggap bahwa LPPI-lah yang paling benar dan Umar Abduh serta Amin Jamaludin sebagai Pentholan-nya berhak memimpin jamaahnya untuk masuk sorga, serta menganggap
aliran-aliran di luar aliran LPPI adalah sesat dan kafir dan wajib masuk neraka.

Kalau selama ini LPPI selalu menulis bahwa aliran sesat-aliran sesat tersebut mendahului kehendak Allah, mengatasnamakan Allah dengan mang-kafir-kan pihak lain, pun demikian halnya tuduhan tersebut berbalik kepada menunjuk hidung Umar Abduh dan Amin Jamaludin sebagai Pentholan LPPI yang juga mendahului Allah dengan selalu membawa-bawa nama Allah dalam ayat-ayat ataupun dalil-dalil sebagai pembenaran untuk
mengkafirkan pihak lain. Jadi sekali lagi hal ikhwal aliran sesat ini jangan dianggap sebagai suatu hal serius. Biarlah masing-masing mengklaim paling benar sendiri, karena masing-masing punya dasar ayat ataupun dalil sebagai pembenaran, tak terkecuali juga LPPI.