Selasa, September 18, 2007

bandingkan sejarah nii kw 9 dengan rosul

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan pengalaman saya, saya nekad keluar setelah membaca dan mengkaji sirah rasulullah dan membandingkan dengan gerakan mereka. Tanya diri sendiri apakah ini yang rasulullah ajar. Jika ada perkara2 yang mereka ajar seperti logik dan meyakinkan, bandingkan dengan sirah rasulullah tersebut. Satu lagi, kaji sebab-sebab turun ayat atau pun asbabun nuzul ayat. Insha'Allah kamu akan dapat melepaskan diri dari ajaran sesat ini tanpa rasa sesal.

sama kah ?